Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


28.4.2020 Utorok po 3. veľkonočnej nedeli

Skutky apoštolov − Sk 7, 51 – 8, 1a

Evanjelium podľa Jána − Jn 6, 30-35

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci.

Dnešné prvé čítanie môže nám pripomenúť Vianoce, lebo čítame ho vždy 26.decembra na sviatok sv. Štefana. Štefan hovorí starším a zákonníkom: „Vy tvrdošijní a neobrezaní srdcom a ušami.“ Rim 10,17 hovorí o tom takto: „Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.“ A práve preto, chceme mať každý deň kontakt s Božím slovom, čítať, počúvať, rozjímať. Aby cez uši vchádzalo do srdca a stavalo sa pre nás pokrmom.

Zaujímavé je, že keď Štefan pozerá na nebo vidí „Ježiša stáť po pravici Boha“. Vo vyznaní viery v Credo hovoríme: „vstal z mŕtvych, sedí po pravici Otca“. To stojí, čí sedí? Ježiš, keď vidí, čo sa deje so Štefanom a že smrť nie je pre neho len smrťou, ale bránou k novému životu, že ostatní vidia letiace kamene a Štefan Božiu slávu, keď Ježiš počuje modlitbu Štefana: „Pane, nezapočítaj im tento hriech“, tak vstáva, aby v nebi privítal takého hrdinu.

V dnešnom Evanjeliu ako ozvena opakujú sa slová: dal, daj, dávaj. Čo nás drží pri Ježišovi, to čo nám dáva? Či nie je to tak, že často dar zakrýva nám darcu? Dal, daj, dávaj. Viera, to nie je viera v to, čo mi Boh môže dať, ale v Neho, Ježiša Krista, Spasiteľa, ktorý sa nám dáva ako pravý chlieb, ako chlieb života. Viera, to nie len dary, znaky či skutky, to predovšetkým prítomnosť. Amen.

p.Robert Kurowidzki

správca farnosti

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00