Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


27.4.2020 Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli

Skutky apoštolov − Sk 6, 8-15

Kniha žalmov − Ž 119, 23-24. 26-27. 29-30

Evanjelium podľa Jána − Jn 6, 22-29

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci.

Dnešné prvé čítanie je zo Skutkov Apoštolov vidíme tam Štefana „plného milosti a sily, ktorý robí veľké divy a znamenia medzi ľudom.“ Sk 6,8 Je to Božia milosť, Božia sila, sú to Božie znamenia. A ľudia voči tomu nemôžu nič. Preto používajú klamstvo ako silu. Klamstvo nevie rozprávať, nemá iných argumentov ako hádka a fyzická sila. Skutky Apoštolov o tom hovoria: „neboli schopní čeliť múdrosti a Duchu, ktorým hovoril.“ Sk 6,10 „Zdrapli ho a zaviedli pred veľradu. “ Sk 6,12 Treba nám za dnešným žalmom prosiť Boha „Odvráť ma od cesty lži a milostivo mi daj svoj zákon.“ Ž 119,29 Tým zákonom je Božie Slovo – Biblia.

Evanjelia to sú Knihy znakov. Evanjelisti chcú, aby sme ich uvideli a skrze ne uverili Bohu. Uverili Božím skutkom. Sme pozvaní, aby sme uvideli to čo je najdôležitejšie, čo sa skrýva pod tým čo je viditeľné. Aby sme prešli od toho čo je ľudské k tomu čo je Božie. Ľudia dnešného Evanjelia hľadajú Ježiša, lebo majú v tom záujem. Nevidia, že On otvoril im svoje srdce a pozval ich na dobrodružnú cestu lásky, viery a priateľstva s Ním. Nehľadajme dary, ale vieru, že Boh je mojím najvyšším dobrom a najkrajším darom. A Ježiš Kristus je nám potrebný ako chlieb a voda. Amen

p. Robert Kurowidzki

správca farnosti

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00