Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 

Milovaní bratia a sestry. ​​ ​
Dnes, na Marka, uhorky do jarka. To je ľudová pranostika, ktorá je spojená s kresťanským kalendárom. Myslím, že každý z vás to má hlboko v srdci, lebo každý rok vykonáva tú činnosť pochovávania semiačka do zeme na Marka, aby sa splnilo to, čo povedal Pán Ježiš, že „ak zrnko neodumrie, ostane samo, neprinesie bohatú úrodu“. Takže nechávame odumierať tie zrnká, aby sme potom mohli vidieť bohatú úrodu. V dnešnom evanjeliu nás Pán Ježiš učí dobrej kresťanskej modlitbe, ktorá ráta s evanjeliom do budúcna. Tak ako rátame, že budeme mať veľa uhoriek, tak môžeme rátať s tím, že veľa dobra od Pána Boha dostaneme. Pamätám si, že som sa asi do 14-15 rokov modlieval detskú modlitbu: „Pane Bože daj, aby sa mi dnes nič zlé nestalo“ a večer som sa modlieval: „Pane Bože, ďakujem ti, že sa mi dnes nič zlé nestalo“. Ale už potom neskôr, keď som od 14-15 rokov začal čítať Božie slovo, tak moja modlitba trošku ináč začala vyzerať, viac som začal počúvať Pána Boha, čo mi to vlastne On chce dať, možno aj preto, že som chcel zanechať detskú modlitbu, ale možno aj preto, že som začal byť formovaný slovom Pána Ježiša, tak som sa začal modliť za to, aby sa mi stalo veľa dobrého. Avšak podľa tohto dnešného evanjelia by sme sa mohli modliť aj takto: „Pane Bože, daj aby mi všetko zlé, čo sa mi dnes stane, neuškodilo, a slúžilo mi na dobré“. Celkom pekná kresťanská modlitba, plná istoty v Božiu lásku. Bodajže by sme sa takto naučili modliť. Pán Ježiš nikdy nám nesľúbil, že sa nám nič zlé nestane. Bol by to aj trošku parodický Ježiš Kristus, keby sa modlil k svojmu Otcovi: „Otče môj, nech sa mi nikdy nič zlé nestane“. To by ani kríža nebolo, ani zmŕtvychvstania by nebolo. Tak aj my, ako kresťania mali by sme napodobňovať Pána Ježiša a stávať sa tiež evanjelistami, lebo naozaj, keď kresťanovi sa niečo zlé stane, tak ho to pripodobní Ježišovi, neuškodí mu to, naopak, byť podobný Ježišovi je niečo krásne. Ale tiež byť mu podobný nielen v utrpení, ale i v zmŕtvychvstaní. A to je evanjelium nášho života. Marek síce sám nebol pravdepodobne pri zmŕtvychvstaní Pána Ježiša (ukázaní sa Zmŕtvychvstalého), ale bol učeníkom sv. Petra, tak prijal svedectvo Petra, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych, a toto svedectvo ho naplnilo radostnou novinou, evanjeliom. A my sami môžeme dnes vkladať uhorky do jarka ako evanjelisti, ako tí, ktorí dávajú pri tom svedectvo radosti z toho, že vstanú z mŕtvych. Čiže všetko zlé, čo ich v živote stretne im neuškodí.

​​​​​​​​Páter Miroslav Hruška, kaplán

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00