Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


21.4.2020 Utorok po 2. veľkonočnej nedeli

Skutky apoštolov − Sk 4, 32-37

Evanjelium podľa Jána − Jn 3, 7b-1

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci.

V dnešnom Evanjeliu čítame: „Vietor veje, kam chce, počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je s každým, kto sa narodil z Ducha.“ Jn 3,8 Nevidno gravitácii, ale vidno ľudí, ktorí chodia po zemi. Nevidno vietor, ale vidno chcejúce sa stromy. Nevidno Ducha Svätého, ale vidno ľudí, ktorí milujú. Náš život, rodina, práca, šport, kultúra majú byť dotknuté Duchom Svätým na Božiu slávu. Prežiarené Jeho láskou.

Duch to nový život. Hovorí o tom prvé čítanie, kde sme počuli o Jozefovi, ktorý bol levita a predal zem a peniaz priniesol apoštolom. Nejde len o voľbu rozdeliť sa, ale o zmenu života. Pretože v knihe Jozue 18,7 čítame: „Leviti preto nemajú podiel medzi vami, lebo Pánovo kňazstvo je ich dedičným podielom.“

Duch Svätý dal Jozefovi silu zmeniť život a možno lepšie povedané vrátiť sa do svojho pravého života. Do tej doby nedôveroval Bohu spoliehal sa na zem, chcel sa sám zabezpečiť. Pôsobenie Ducha Svätého dáva mu silu, že dôveruje Bohu a že všetko Mu odovzdáva. Amen.

p.Robert Kurowidzki

správca farnosti

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00