Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


16.4.2020 Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve

Skutky apoštolov   −   Sk 3, 11-26

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 24, 35-48

Drahí bratia a sestry, milovaní farníci.

Zmŕtvyvstanie Ježiša Krista zmenilo svet. Tak ako prv zmenilo apoštolov. Z ľudí plných strachu, pochybnosti, ktorí sa skrývali za zatvorenými dverami o čom počujeme v dnešnom Evanjeliu. Na ľudí plných odvahy, sily, jednoduchých, ale múdrych slov,…o čom hovorí nám prvé čítanie zo Skutkov Apoštolov.

Odštartoval to sám Ježiš keď prišiel k nim a povedal: „Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma!“ Lk 24,39  To nebolo len stretnutie na ktorom Ho uvideli, počuli, ale On dal im všetko aj možnosť dotknúť sa Jeho rán.  A oni, tak ako zvyknutí sme my ľudia, podali mu kúsok pečenej ryby, s podčiarknutím kúsok.

Ježišove rany ostali aj po Jeho Zmŕtvyvstaní, je to v úvodzovkách Jeho vizitka, znak po ktorom ho môžeme rozpoznať. Prorok Izaiáš 49, 15-16  hovorí o tom takto: „ Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl. “ Sv. Anton povedal: „Meno každého z nás je zapísané na Ježišových dlaniach, atramentom je Jeho krv, pero – klince.“ Možno práve preto, často Boh necháva aj nám jazvy, rany, aby bol v nich prítomný On. A aby iní  ľudia videli Jeho prítomnosť v našich ranách, v tom čo nás bolí. Amen.

p.Robert Kurowidzki

správca farnosti

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00