Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


15.4.2020 Streda vo Veľkonočnej oktáve

Skutky apoštolov   −   Sk 3, 1-10

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 24, 13-35

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci!

Udalosti z dnešného prvého čítania, sa odohrávajú, ako nám o tom hovoria Skutky apoštolov, „pri bráne, ktorá sa volá Krásna“. Bola to brána v chráme, smerom na východ, čiže tam, kde „vstáva“ Slnko. Môže to byť pre nás dôležitá poznámka, ktorá nám pripomína, že zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus je Slnkom, ktoré už viac nezapadá.

Určite, žobrák, ktorý bol od narodenia chromý, nerátal s tým, čo práve toho dňa dostane. Peter povedal: „ Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ Sv. Tomáš Akvinský povedal: „Meno Ježiš je v tom iné od ostatných mien, že keď hovoríme Jeho meno, to On sám Ježiš Kristus stáva sa prítomný a začína pôsobiť.“ Meno Ježiš znamená Boh zachraňuje. Nie je to len niekoľko písmen vedľa seba. Ježiš je naozaj našou záchranou. On sám o tom povedal: „Veru, veru, hovorím vám, ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to.“ Jn 16,23.

Otče v mene Ježiša Krista Nazaretského prosíme Ťa, zachráň nás od tej epidémie. Človek, ktorý je uzdravený, až skáče od radosti. Toľko krát aj v tých uplynulých dňoch aj my boli sme svedkami spontánnej radosti, keď niekto bol uzdravený a prepúšťali ho z nemocnice, to celú cestu cez oddelenie, vonku, ľudia tlieskali, tešili sa. Teším sa, na radosť akú budeme mať, keď ohlásia, že vírus je porazený.

Chcem Vás pozvať, aby pomodlili sme sa slovami piesni, ktorú poznáme a ktorá môže byť krásnou odpoveďou na udalosti pri Krásnej bráne:

„Ježiš, Ty máš meno najkrajšie, Ježiš, počuješ moje volanie

ó, Ježiš zdvihneš ma vždy, keď upadnem, v Tvojej sile verný zostanem.

Ježiš, klaniam sa Ti, môj Pane, Ježiš, trpel si veľmi kvôli mne,

ó, Ježiš, zobral si moje trápenie, Tvoje meno je mi najdrahšie.

Ježiš, Ty si Pán a prichádzaš, Ježiš, mňa svojou láskou premieňaš,

ó, Ježiš, dvíham svoj hlas a vyznávam, že svoj život v tvojich rukách mám.“

Otče, v mene Ježiša Krista Nazaretského, prosím Ťa, zachráň nás od tej epidémie. Amen

p.Robert Kurowidzki

správca farnosti

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00