Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


FARSKÉ OZNAMY 12.04.2020

12. April 2020

1. Požehnané Veľkonočné sviatky vám s celého srdca prajú otcovia pavlíni!

2. Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa vo farskom kostole postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb a ich internetový prenos. Pánu kostolníkovi, rehoľným sestrám, spevákom, lektorom, miništrantom a taktiež tým, ktorí upratovali a zdobili kostol, ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom.

3. Vestibul kostola sv. Ladislava a Gorazda bude otvorený pre súkromnú modlitbu denne od 9.00 h do 18.30 h.

4. Na budúcu nedeľu Božieho milosrdenstva plánujeme internetový prenos z nášho farského chrámu. O 15:00*h sa pomodlíme korunku k Božiemu Milosrdenstvu pred vyloženou sviatosťou oltárnou a po nej bude sv. omša.

5. Kto bude potrebovať sviatosť zmierenia alebo prijať sv. prijímanie, môže sa telefonicky dohodnúť s kňazom a bude mu umožnené prijať tieto sviatosti.
038 / 53 23 644

6. Homílie k liturgickým čítaniam na každý deň nájdete na internetovej stránke našej farnosti a na nástenke.

7. Milodary na farský kostol 50 € a 5 €, cez bankový účet 10 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. (IBAN: SK9709000000000261417234)

8. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00