Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


6.4.2020 Pondelok Veľkého týždňa

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 42, 1-7

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 12, 1-11

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci!

Dnešné Evanjelium pozýva nás do domu Ježišových priateľov. Vidíme tam okrem iných, aj dvoch ľudí: Máriu, ktorá sústredí sa na Ježiša a Judáša, ktorý sústredí sa na peniaze, na zisk. Nechápe to, čo robí Mária, lebo ona robí to z lásky a gesto lásky vie pochopiť len ten, kto miluje.

Mária nám ukazuje, že:                                                                                                  

  • Láska vidí ďalej, vidí hlbšie. To, čo robí, je jej netradičná príprava na utrpenie Ježiša, jeho smrť a zmŕtvychvstanie. Dnes môžeme povedať: na sviatky. Aj my teraz prežívame netradičnú prípravu na sviatky, ale Mária chce nám dnes povedať, hoci tie sviatku budú iné, vždy môžeme sa na ne pripraviť a prežiť ich s láskou k Ježišovi a v službe iným. Aj cez to, že ostaneme doma, lebo v tom čase aj to je služba lásky.
  • Namastiť Ježišovi nohy, to akoby povedať: „Pane Ježišu, ukáž mi cestu k šťastnému životu a veď ma po nej.“
  • Hoci ten vzácny olej mal hodnotu 300 denárov, čiže rok práce, Mária chce odovzdať celý rok za chvíľu s Ježišom. Nič nie je vzácnejšie nad nekonečnú lásku Ježiša a jeho obetu, ktorú o niekoľko dní prinesie za nás.

„ Ale mňa nemáte vždy“ Jn 12,8. Ako zvláštne ale pravdivo znejú tieto slová práve teraz, v čase karantény. Keď musíme ostať doma. Ale tými slovami Ježiš bráni Máriu, lebo on vždy bráni tých, ktorí možno bezmocne ale z lásky kľačia pred ním. Amen.

Róbert Kurowidzki

správca farnosti

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00