Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


4.4.2020 Sobota po 5. pôstnej nedeli

Kniha proroka Ezechiela − Ez 37, 21-28

Evanjelium podľa Jána − Jn 11, 45-56

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci!

Prvé čítanie z knihy proroka Ezechiela, hovorí nám o tom, ako veľmi dôležitá je jednota. Židia boli v otroctve, aj preto, že boli rozdelený nielen na dve kráľovstvá, ale aj vo viere. Z jednej strany chceli uctievať Boha, ale súčasne poškvrňovali sa svojimi modlami. Ale Boh dáva im prisľúbenie, že budú jedno a budú mať jedného kráľa, jedného pastiera a budú slobodný. My tiež máme také prisľúbenie od Boha. Keď Ježiš Kristus stane sa naozaj Pánom a Kráľom našich sŕdc, budeme jednotný, hoci teraz nejakú dobu sa nemôžeme stretnúť ako jedno farské spoločenstvo.

V Evanjeliu čítame: „Ježiš odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim a tam sa zdržiaval s učeníkmi“. Ježiš odchádza, aby bol len so svojimi učeníkmi. V kľude, samote, chce byť len s nimi. Chce sa tešiť ich prítomnosťou. Celý jeho čas je teraz rezervovaný pre jeho učeníkov. V tých dňoch Ježiš chce byť u nás, v našich domoch, v našich rodinách, v našich srdciach. Rezervuje svoj čas len pre nás.

Evanjelium pokračuje: „Čo myslíte? Príde na sviatky?“. Ako zvláštne znie táto veta, keď my vieme, že táto veľká noc 2020 bude výnimočná, lebo my nemôžeme prísť na sviatky do kostola. Aká bude táto veľká noc, bez umývania nôh na Zelený Štvrtok, bez bozkávania kríža na Veľký Piatok a bez veľkonočného sprievodu. To budú ťažké chvíle, ale my máme to privilégium, že máme, je komu odovzdať, že to naše utrpenie, môžeme spojiť s utrpením Ježiša Krista. A máme aj za čo sa modliť, máme jeden úmysel, ktorý znie v srdciach ľudí z celého sveta – nech sa už tá epidémia zastaví, nech sa ľudia  uzdravia a nech sa všetko vráti do normálu. Amen

p. Robert Kurowidzki

správca farnosti

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00