Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


1.4.2020 Streda po 5. pôstnej nedeli

Kniha proroka Daniela   −   Dan 3, 14-20. 91-92. 95

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 8, 31-42

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci!

Keď čítam slová z dnešných liturgických čítaní, moje myšlienky smerujú k slovu SLOBODA.     V prvom čítaní máme: „ Na toto ti nemusíme odpovedať, totiž či nás náš Boh, ktorého uctievame, môže zachrániť z otvorenej pece a či nás vyslobodí z tvojej ruky kráľ. Aj keby to neurobil, vedz kráľ, že tvojich bohov si nectíme a zlatej soche, ktorú si postavil sa neklaniame.“

„Vtedy kráľ Nabuchodonozor užasol. Rýchlo vstal a povedal svojim dvoranom: „Nehodili sme do ohňa troch poviazaných mužov?“ Oni kráľovi odpovedali: „Tak je kráľ!“ „Ja vidím štyroch mužov. Chodia uprostred ohňa bez ujmy a štvrtý sa výzorom podobá synovi bohov.“

Ježiš v evanjeliu hovorí:

„Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“

 „Každý, kto pácha hriech, je otrok.“

„Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.“

Možno práve v takom čase, ktorý práve prežívame, si ešte viac budeme vážiť slobodu a dobre, múdro s ňou budeme zaobchádzať. Dnes, keď nemôžeme ísť tam, kde chceme a ako by sme chceli – či to je kostol, rodina, priatelia, kino divadlo, atď., môžeme si ešte viac uvedomiť, aká dôležitá je sloboda ducha, sloboda srdca. A nejde tu len o to, že sa môžeme preniesť myšlienkami kde chceme, ale ako zdôrazňuje Ježiš Kristus v dnešnom evanjeliu, aby sme ostali v Jeho slove, boli jeho učeníkmi a nepáchali hriechy, ktoré z nás robia otrokov. A keď už sa to strane, pamätajme, že náš Boh, Ježiš Kristus, vie nás oslobodiť od každého hriechu, ktorý mu odovzdáme.

Samozrejme, aby na nás nedoľahla ponorková choroba, môžu nám byť na pomoci: telefóny, počítač – na rozhovor s blízkymi ktorí sú teraz ďaleko; či spraviť si internetovú prehliadku múzea v hociktorom kúte sveta, alebo pozrieť si niektorú krajinu.

Traja mladí muži z prvého čítania nevedia, či ich Boh zachráni, alebo nie. Ale sú si istí, že to on vie najlepšie, čo je pre nich dobré. Hodili ich do pece, lebo boli verní Bohu.

Ako je dnes dôležité mať odvahu povedať tým, ktorí nás nahovárajú: Nebudem kradnúť! Nefajčím. Nepijem. Alebo: Keď neprestanete ohovárať, odchádzam!

Mládenci hodení do pece sú aj tam slobodní. Určite aj preto, že aj v takých podmienkach dokážu chváliť, zvelebovať a dobrorečiť Bohu, ako to čítame v dnešnom žalme. Spása nie je o tom, že tu nebudú skúšky. Ale že Boh posiela – ako je napísané – „syna Boha“ doprostred toho ohňa, doprostred tejto skúšky. Akú to prináša nádej v čase epidémie, v čase karantény!  Amen.

p.Robert Kurowidzki

správca farnosti

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00