Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


30.3.2020 Pondelok po 5. pôstnej nedeli

Kniha proroka Daniela   −   Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 8, 1-11

 

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci!

Dnešné Božie slovo hovorí, že náš Boh nás počuje. Keď k nemu voláme o pomoc, o záchranu života ako to robila Zuzana v prvom čítaní, ale počuje aj naše mlčanie, keď už nemáme síl volať. Nevieme ako volať. Príkladom môže byť žena z dnešného evanjelia, ktorú prichytili pri cudzoložstve.

„Čo povieš ty?“, pýtajú sa Ježiša tí, ktorí priviedli tú ženu. Odpoveďou Ježiša je milosrdenstvo. On prišiel hľadať hriešnikov, dvíhať tých ktorí padli. Pozývať k obráteniu a pokániu.

„Ježiš sa zohol“. Vyzerá ako lekár pri posteli chorého. Asi teraz si to ani nemusíme predstavovať, keď každý deň v televízii vidíme tisíce lekárov a zdravotných sestier, ktorí slúžia chorým ľuďom. Ježiš ako lekár. Zdravotníci ako Ježiš.

A prstom písal po zemi.“ Čo písal? Hriechy farizejov a možno ako to ukázal Mel Gibson vo filme Umučenie, že Ježiš kreslí rovnú čiaru akoby sa chcel oddeliť od tých, ktorí súdia, ktorí vidia len hriech. Sám to povedal v tom istom evanjeliu sv. Jána 12,37: „Neprišiel som svet súdiť, ale svet spasiť.“

Ježiš povedal nakoniec žene: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ Nedáva jej dlhé poučenie, ťažké pokánie, ale odpúšťa jej hriechy a uisťuje, že vždy sa dá začať znovu. Amen

Robert Kurowidzki

správca farnosti

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00