Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


FARSKÉ OZNAMY 29.03.2020

28. March 2020

1. Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že do odvolania sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.
Diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období – od 10. marca 2020 do odvolania – od účasti na nedeľnej svätej omši.

2. Biskupský úrad v Nitre rozhodol, že sviatosť birmovania a prvé sväté prijímanie vo farnostiach budú možné až po skončení mimoriadneho stavu.

3. Od dnešnej nedele do veľkého piatku všetky kríže v kostole budú zahalené.

4. Na kvetnú nedeľu požehnáme počas súkromnej bohoslužby ratolesti, ktoré si budete môcť prísť zobrať do svojich domácností spred kostola.

5. Vestibul kostola sv. Ladislava a Gorazda bude otvorený pre súkromnú modlitbu denne od 9.00 h do 18.30 h.
– Vysluhovať sa bude zaopatrenie zomierajúcich.
– Prípadné pohrebné obrady budú bez sv. omše a len za účasti blízkych pozostalých.
– Kto bude potrebovať sviatosť zmierenia, musí sa telefonicky dohodnúť s kňazom a bude mu umožnené prijať túto sviatosť.
038 / 53 23 644
6. Spoločná svätá spoveď a spoveď chorých po domoch pred sviatkami nebude.

7. Homílie k liturgickým čítaniam na každý deň nájdete na internetovej stránke našej farnosti a na nástenke.

8. Ružencové bratstvo v našej farnosti vás pozýva v týchto ťažkých časoch k modlitbe posvätného ruženca v vo svojom súkromí každý deň o 9:00 h. Spojme sa v tomto čase svojou modlitbou ruženca za ochranu našej farnosti, vlasti i celého sveta pred epidémiou.

9. Milodary na farský kostol 200, € cez bankový účet 50 € a 10 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. (IBAN: SK9709000000000261417234)

10. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00