Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


27.3.2020 Piatok po 4. pôstnej nedeli

Kniha Múdrosti   −   Múd 2, 1a. 12-22

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci.

Slovo, ktoré spája dnešné prvé čítanie z knihy Múdrosti a Evanjelium je slovo Otec.

Čítame: „… chváli sa, že Boh mu je otcom.“ Múdr 2,16 a v Evanjeliu „Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal.“ Jn7,29 Ľudia z dnešného Evanjelia vedia o Ježišovi tak veľa. Kto sú jeho rodičia, odkiaľ pochádza, akú školu skončil, alebo neskončil a dokáže tak krásne hovoriť. Aj teraz, keď sme doma dlhšie môžeme mať také pokušenie: „Už viem o nich všetko.“ Ale je to pokušenie nielen smerom k ľuďom, ale aj smerom k Bohu. Ježiš je človekom, Ježiš je chlebom, Ježiš je v kostole, to všetko už od detstva vieme, ale teraz tak veľmi nám to chýba, aby Ježiš bol opravdivo pri nás tak blízko ako len človek dokáže, aby bol prístupný tak ako všedný chlieb. Prvý kresťania nepoznali slovo, miesto kostol oni sa zhromažďovali v domoch, vo všednosti, štedrosti a tam bola Eucharistia, tam prichádzal Boh. „Lenže o tom vieme odkiaľ je“ Jn 7, 27 hovorí dnešné Evanjelium: či z Galilei či z Nazareta z takýchto miest môže prísť Mesiaš? Či v našom dome, v našej rodine, v našich podmienkach, ktoré tak dobré poznáme môže prebývať Boh?“ Odpoveď je áno. Mesiáš prišiel z Galilei, z Nazareta a ten istý Mesiáš Spasiteľ Ježiš Kristus chce byť s nami aj v našich domoch. Ježiš poslaný Otcom, ktorý nás miluje.

Istý kardinál povedal: „ Boh je ako jar.“ Možno preto, že hoci jar prichádza každý rok vždy ma prekvapí krásou, teplom, farbami.

Nech naše stretnutia s Ježišom v každodennej modlitbe budú pre nás vždy ako jar: krásne, prekvapujúce. Ježiš prišiel, aby nám ukázal Otca, Jeho Lásku, Jeho Slovo, Jeho Vôľu, Jeho Svätosť,. Ježiš prišiel nás spasiť, zachrániť cez smrť na kríži. Lebo taká bola vôľa Otca. Milosrdný Otec ukázal v Ježišovi Kristovi svoje veľké Milosrdenstvo. V čase epidémie kde toľko ľudí bojuje o život, toľko ľudí riskuje svojim životom, aby zachránil iných, Ježiš nám prináša Slovo o milujúcom Otcovi, ktorý je prameňom nášho života, od ktorého prichádzame a ku ktorému kráčame. Amen.

p.Róbert Kurowidzki

správca farnosti

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00