Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


26.3.2020 Štvrtok po 4. pôstnej nedeli

Kniha Exodus − Ex 32, 7-14

Evanjelium podľa Jána − Jn 5, 31-47

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci.

Dnes tým, ktorý spája prvé čítanie a Evanjelium je Mojžiš. V knihe Exodus počujeme ako modlí sa za ľud: „Nech utíchne tvoj hnev a odpusť zločin svojho ľudu.“ Asi dnes nikto z nás nepochybuje, že aj my sme pozvaní k modlitbe za svet. Často nás k tomu pozýva aj pápež František a to aj na konkrétnu hodinu. Veľmi dôležitá bude aj zajtra v piatok 27.3. 2020 o 18.00 hod., keď môžeme sa cez média spojiť v spoločnej adorácii s pápežom Františkom, ktorú on zakončí Eucharistickým požehnaním „UrbietOrbi“ čiže „Mestu a Svetu.“ Mojžiš hovorí Bohu: „Spomeň si na Abraháma, Izáka a Izraela.“ Pripomína nám tým, ako veľmi dôležité je mať korene a pamätať na tieto korene. Korene tvoria sa cez modlitbu za tých čo boli, sú, ale aj budú. Dnes v čase epidémie môžeme povedať, že korene tvoria sa aj cez starosť o ľudí starších a pomoc im. V Evanjeliu Ježiš dnes hovorí nám, že človek bez koreňov to človek, ktorý sám o sebe dá svedectvo, ktoré najčastejšie znie: „ ja viem, ja dokážem, ja som lepší. To človek, ktorí chce mať všetko uložené, vysvetlené, bezpečné. Ale keď život sa stane takým, už nebude potrebný Spasiteľ. Preto Ježiš pozýva nás na cestu viery v Jeho poslanie: „Byť Spasiteľom.“ A vieru v Toho, ktorý ho poslal. Otca, ktorý nás miluje. Ježiš náš Spasiteľ už prišiel, prichádza a vždy bude prichádzať.

Amen.

p.Róbert Kurowidzki

správca farnosti

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00