Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


FARSKÉ OZNAMY 22.03.2020

22. March 2020

1. Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča, stanovujeme, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.
Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období – od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 – od účasti na nedeľnej svätej omši.
Platí to aj v našej farnosti.

2. Vestibul kostola sv. Ladislava a Gorazda bude otvorený pre súkromnú modlitbu denne od 9.00 h do 18.30 h.
– Vysluhovať sa bude zaopatrenie zomierajúcich.
– Prípadné pohrebné obrady budú bez sv. omše a len za účasti blízkych pozostalých.
– Kto bude potrebovať sviatosť zmierenia, musí sa telefonicky dohodnúť s kňazom a bude mu umožnené prijať túto sviatosť.
038 / 53 23 644
3. Úradné hodiny kancelárie farského úradu v Topoľčanoch ostávajú v platnosti. Treba však zvážiť nevyhnutnosť osobnej návštevy. Čo sa dá, treba riešiť a vybaviť telefonicky.

4. V stredu bude slávnosť zvestovania Pána. Tento deň môžete súkromne začať deväťmesačnú duchovnú adopciu za nenarodené deti.

Slová sľubu, ktoré treba buď opakovať po kňazovi, alebo ich vysloviť pred krížom, vyobrazením Panny Márie alebo niektorého svätca:
“Presvätá Panna, Bohorodička Mária, všetci anjeli a svätí. Vedený(á) túžbou priniesť pomoc novopočatým deťom, ja … (meno) prijímam vážne rozhodnutie a sľubujem, že od … (dnes, zajtra, dátum) si beriem do duchovnej adopcie jedno dieťa, ktorého meno pozná iba Boh, aby som sa 9 mesiacov každý deň modlil(a) za záchranu jeho/jej života, a takisto za spravodlivý a zákonný život po jeho/jej narodení.”
Text dennej modlitby je v predsieni kostola.

5. Milodary na farský kostol cez bankový účet 200, € . Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. (IBAN: SK9709000000000261417234)

6. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00