Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Audio nahrávka príhovoru

21.3.2020 Sobota po 3. pôstnej nedeli

Kniha proroka Ozeáša − Oz 6, 1-6

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 18, 9-14

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci.

Dnešná Liturgia Slova hovorí nám veľmi krásne a dôležité veci.

Prvé čítanie ani nepotrebuje veľký komentár predsa čítame tam: „Poďte, vráťme sa k Pánovi, lebo on nás poranil a on nás uzdraví, on nás udrel, ale on aj ošetrí. Oživí nás po dvoch dňoch, na tretí deň nás vzkriesi a žiť budeme pred jeho tvárou. Poznajme, usilujme sa poznať Pána: jeho východ je pripravený sťa zora a príde nám ako včasný dážď i ako dážď neskorý a zvlaží zem.“ Slova plné nádeji: On nás uzdraví, On nás aj ošetrí Jeho príchod je istý ako zornica, príde k nám ako dážď v pravý čas, ako dážď neskorý.

Treba, aby sme s dôverou čakali.

A v Evanjeliu jednou z tém je porovnávanie sa, to čo dobré poznáme: kto má viac peňazí, kto má lepšie vzdelanie, kto viac sa modlí, kto mal krajšie prázdniny. Je to istý krok smerom k pýche. Taký život človeka stáva sa rivalitou, obiehaním sa ako v športových pretekoch. Zvlášť teraz musíme si dávať nato pozor, keď viac času sme v domácnosti s našimi príbuznými.

Colník neprišiel adorovať Boha, ale seba. Nepozeral na Božie srdce, ale na svoje skutky. Neprišiel stretnúť sa s láskou. Hovorí: „Nie som taký ako ostatní ľudia.“ Ale súčasne nie je ani sám sebou. Nie je Božím dieťaťom, ktoré od milujúceho Otca všetko dostáva. On chce si sám všetko zaslúžiť.

Colník opačne. Prosí o milosrdenstvo: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ Volá po dotyku lásky.

Uisťujem vás bratia a sestry, drahí farníci, že náš milujúci Otec počuje naše volanie: z lavici kostola, z vestibulu nášho kostola, z parku, alebo lesa, ale aj z nášho domu, z každej izby.

Svet sa teraz zastavil, my sme sa zastavili, využime ten čas, aby sme uverili v pravdu, že sme Božie deti, aby sme sa stretli s našim milujúcim Otcom.

Bože, buď milostivý nad nami. Bože, buď milostivý nad našou farnosťou. Bože, buď milostivý nad celým svetom.

p. Robert

správca farnosti

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00