Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


FARSKÉ OZNAMY 23.02.2020

25. February 2020

1. Tento týždeň (26. februára) máme Popolcovú stredu. Týmto dňom sa v katolíckej Cirkvi začína Pôstne obdobie, ktoré nás má pripraviť na slávenie Veľkej noci.
Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nenahradzuje zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.
Na Popolcovú stredu sväté omše v našej farnosti budú:
Farský kostol 7:00 h a 18:00 h.
Malé Bedzany 16:30 h
Tovarníky 17:00 h

2. V stredu 26. februára o 21:00 h pozývame všetkých na pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola.

3. Pobožnosť Krížovej cesty sa vo Veľkom pôste budeme modliť v našom farskom kostole v piatky o 18.00 h (pozor zmena!), v Tovarníkoch vo štvrtky o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatky o 16:00 h. a nedeľu v o 15:00 h. V tento piatok pri modlitbách Krížovej cesty vo farskom chráme nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo.

4. Od budúcej nedele (1. marca) Krížové cesty budú o 15:00 h vždy na Kalvárii. Kalvária bude v pôstnom období otvorená každý piatok od 13:00 do 16:00 h.

5. Vo Veľkom pôste týždenná poklona nebude v piatok ale vo štvrtok po svätej omši. V roku Božieho Slova v piatky pozývame na Biblické katechézy.

6. Aj tento rok môžete darovať 2% z dane na podporu našej Základnej školy sv. Ladislava. Presný návod, ako postupovať a tlačivá nájdete vzadu na stolíku. Všetkým darcom v mene školy ďakujeme.

7. Na budúcu nedeľu (1. marca) bude zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

8. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00