Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


FARSKÉ OZNAMY 16.02.2020

17. February 2020

1. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pripojili do aktivít Národného týždňa manželstva.

2. Aj tento rok môžete darovať 2% z dane na podporu našej Základnej školy sv. Ladislava. Presný návod, ako postupovať a tlačivá nájdete vzadu na stolíku. Všetkým darcom v mene školy ďakujeme.

3. Prajeme deťom a mládeži požehnaný čas prázdnin.

4. Milodary na farský kostol od ružencového bratstva 100 € a 40 €.
Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.

5. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe † Antona Gieciho. Modlime sa zaňho a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00