Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


FARSKÉ OZNAMY 09.02.2020

10. February 2020

1. V utorok (11. februára) máme spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Je to zároveň svetový deň chorých. Preto v tento deň pri svätej omši o 18:00 h budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Každý, kto chce prijať túto sviatosť musí byť v posväcujúcej milosti. Po svätej omši bude Lurdská pobožnosť.

2. Vo štvrtok (13. februára) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo, o 18:00 h svätá omša. V modlitbách nás budú sprevádzať manželia a nabudúce (v piatok 13. marca) mládež. Po sv. omši sa pomodlíme loretánske litánie. Prosíme, aby ste si priniesli sviece.

3. V piatok (14. februára) z príležitosti ôsmeho výročia založenia Ružencového bratstva si na svätej omši o 18:00 h členovia obnovia sľub Panne Márii.

4. Aj v tomto roku sa naša farnosť spolu s mestom Topoľčany zapája do slávenia Národného týždňa manželstva. V našom kostole bude v sobotu 15.2.2020 o 17.30 h sv. ruženec za manželov a ich rodiny a o 18.00 h sv. omša a následne eucharistická poklona po ktorej bude individuálne požehnanie manželských párov. Podrobný program je na nástenke.

5. Milodary určené na vykurovanie priestorov kostolov našej farnosti činila Farský kostol 907 €, Tovarníky 212 €, Malé Bedzany 383 €. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

6. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe † Jána Chválu. Modlime sa zaňho a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

7. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00