Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


FARSKÉ OZNAMY 02.02.2020

7. February 2020

1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a o 16:30 budú slávnostné vešpery. Srdečne všetkých pozývame.

2. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok (6. februára) od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok (7. februára) od 16:00 a vo farskom kostole každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

3. V pondelok (3. februára) po sv. omši budeme udeľovať požehnanie hrdla so sviecami na príhovor sv. Blažeja.

4. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre ponúka možnosť rôznorodého štúdia pre školský rok 2020/2021. Podrobnosti sú na plagáte a na stránke školy.

5. Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí na vianočné obdobie vyzdobili a upratali náš kostol.

6. Farská ofera dnes (v nedeľu 3. februára) je určená na vykurovanie priestorov kostolov našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

7. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe †Dezidera Matúša. Modlime sa zaňho a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

8. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00