Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


FARSKÉ OZNAMY 05.01.2020

4. January 2020

1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a o 16:30 budú slávnostné vešpery. Srdečne všetkých pozývame.

2. Zajtra je prikázaný sviatok Zjavenie Pána (Traja Králi). V našej farnosti budú sv. omše ako v nedeľu.

3. Zajtra (v pondelok 6. januára) po svätej omši v Malých Bedzanoch a Tovarníkoch bude krátky program koledníkov Dobrej noviny a po programe je možné prispieť na podporu rozvojových projektov v Afrike.

4. Posviacka príbytkov bude v Malých Bedzanoch dnes od 14.00 h a v Topoľčanoch a Tovarníkoch v pondelok 6.01.2020 od 14.00 h.
Je možné sa ešte nahlásiť v sakristii.

5. Vo štvrtok, 9.1.2020 bude v našej farnosti kňazská rekolekcia, ktorej bude predsedať generálny vikár nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek. O 9:30 h začne Eucharistická poklona a o 10:00 h svätá omša. Všetkých srdečne pozývame.

6. Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu začneme v piatok 10. januára. Pobožnosť deviatnika bude cez týždeň pred večernou svätou omšou o 17:45 h a v nedeľu o 8:45 h. Slávnostná sv. omša ku cti nášho patriarchu sv. Pavla bude v stredu 15.01.2020 o 18.00 h, pri ktorej bude hlavným celebrantom rodák z Topoľčian vdp. Milan Čaniga, šaštínsky dekan, na ktorú všetkých srdečne pozývame.

7. V stredu 15. januára bude možnosť prijatia nových členov do bratstva anjelov strážcov. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii. Taktiež podľa štatútov bratstva pozývame na túto slávnosť všetkých jeho členov.

8. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe †Katarínu Blaškovú, †Milana Lukačika, †Maximiliana Vičana a †Miloša Plaveckého. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen

9. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00