Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


FARSKÉ OZNAMY 22.12.2019

21. December 2019

1. Dnes nám skauti do nášho farského chrámu, pred večernou sv. omšou o 18:00 h, donesú Betlehemské svetlo, ktoré si môžete zažať pri štedrovečernom stole.

2. Posledné rorátne sväté omše budú slúžené v pondelok a v utorok o 7:00 h. Srdečne všetkých pozývame.

3. Na štedrý deň (24. decembra), bude slúžená slávnostná svätá omša v Malých Bedzanoch o 22:00 h a vo farskom chráme a v Tovarníkoch o 24:00 h.

4. Na slávnosť Narodenia Pána a na sviatok svätého Štefana budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky.

5. Na sviatok sv. Štefana (26. decembra) sa od 13:00 h uskutoční v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. Rodiny, ktoré sú ochotné prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii.

6. Vo štvrtok 26. decembra pri sv. omši o 9:00 h v našom farskom chráme bude účinkovať zbor z farnosti Nanebovzatia Panny Márie.

7. V piatok 27. decembra o 16:00 h v našom farskom kostole bude koncert zboru z Terchovej: „Terchovské Vianoce“. Srdečne pozývame. Vstupné dobrovoľné.

8. V nedeľu 29. decembra na sviatok Svätej Rodiny počas svätých omší v dopoludňajších hodinách bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

9. V stredu, na slávnosť Narodenia Pána (25. decembra) sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.

10. Topoľčany: Milodary na farský kostol 50 €, 50 €, 20 € a 10 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.

11. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe †Máriu Nemčekovú a †Jozefa Kubáňa. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen

12. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00