Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


FARSKÉ OZNAMY 8.12.2019

8. December 2019

1.Z biskupského úradu prišlo rozhodnutie o termíne vysluhovania sviatosti birmovania na 6. Júna 2020 a o posviacke mozaiky a krstiteľnice na 10. Mája 2020, čo bude zároveň hodová slávnosť v našom farskom kostole.

2. Dnes o 15:00 h sa na fare uskutoční stretnutie detí, ktoré sa chcú zúčastniť koledovania Dobrej noviny.

3. V tomto týždni roráty budú od utorka do piatku o 7:00 h ráno.
Pozývame najmä všetky deti.

4. V piatok začne o 17:00 h Večeradlo, pri ktorom nás budú sprevádzať Členovia rodín, ktoré navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie. Pozývame aj birmovancov. Následne bude sv. omša a po nej sa pomodlíme Loretánske litánie. Nabudúce (13. januára 2020) nás počas večeradla povedie ružencové bratstvo.

5. Malé Bedzany: Z dôvodu konania fatimskej pobožnosti svätá omša v Malých Bedzanoch bude tento týždeň slúžená vo štvrtok, 12.decembra o 16:30 h.

6. Od nedele (15. decembra) začínajú putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom po rodinách v rámci deviatnika pred Vianocami.

7. Zbierka na charitu z minulej nedele činila 1087 € (farský chrám 757 €, Tovarníky 197 € a Malé Bedzany 133 €.

8. Topoľčany: Milodary na farský kostol 250, 2 x 100, 70, 50 a 5 €. Na obnovu Kalvárie 100 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.

9. V pondelok 9. decembra je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Ráno, pred sv. omšou o 7.00 h budeme spievať Hodinky o Nepoš. Počatí Panny Márie. V tento deň sa uskutoční zbierka na pavlínsky seminár v Krakove. Milodarcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.

10. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe †Máriu Lobotkovú, †Jána Raučinu. Modlime sa za ňu a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

11. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00