Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


FARSKÉ OZNAMY 1.12.2019

29. November 2019

1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a o 16:30 budú slávnostné vešpery. Srdečne všetkých pozývame.

2. Dnes o 15:00 h sa na fare uskutoční stretnutie detí, ktoré sa chcú zúčastniť koledovania Dobrej noviny.

3. V pondelok 2. decembra po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac január, február, marec a apríl 2020.

4. Roráty začínajú v pondelok. Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno.

5. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok (5. decembra) od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok (6. decembra) od 16:00 a vo farskom kostole každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

6. Vo štvrtok 5. decembra o 16:30 h pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom vo farskom kostole. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou, tiež rád rozdá aj iné darčeky označené menom, ktoré môžete nechať na fare.

7. V nedeľu 8. decembra, na svätej omši o 10:30 h bude posvätenie medailónu Nepoškvrneného počatia Panny Márie pre prvoprijímajúce deti.

8. Dnes je jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

9. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe z našej farnosti † Máriu Medovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

10. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00