Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


FARSKÉ OZNAMY 10.11.2019

9. November 2019

1. V stredu začne o 17:00 h Večeradlo, pri ktorom nás budú sprevádzať sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa. Po sv. omši sa pomodlíme Loretánske litánie. Na budúce – 13. decembra budú viesť Večeradlo členovia rodín, ktoré navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie.

2. Fórum života ďakuje za zbierku Sviečka za nenarodené deti, ktorá činila 475,2 €.

3. Topoľčany: V uplynulom týždni organár Antonín Habětín vyčistil organové píšťaly, zalepil prasknutý mech, vymenil niekoľko ventilov a naladil organ. Táto bežná údržba stála 350 €.

4. Farská ofera z nedele 3. novembra, na potreby jednotlivých kostolov farnosti činila: Topoľčany 860 € , Tovarníky 198 €, Malé Bedzany 136 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.

5. Na budúcu nedeľu na svetový deň chudobných sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou s názvom „Boj proti hladu“. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte.

6. Ďakujeme za milodary na kostol 100 a 20 €. Pán Boh zaplať.

7. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe †Boženu Múčkovú, † Jaroslavu Meskovú, †Zdenku Mikušovú, †Michala Meluša a †Vendelína Kostolanského. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

8. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00