Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


FARSKÉ OZNAMY 3.11.2019

2. November 2019

1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a o 16:30 budú slávnostné vešpery.

2. Topoľčany: Dnes po svätých omšiach kúpou sviečky môžete podporiť zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti, a tým aj projekty pomoci Fóra života. Malá sviečka stojí 1 EUR, veľká v skle 4 EUR.

3. Pripomíname, že ten veriaci, ktorý do 8. novembra navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky.

4. Základná škola sv. Ladislava pozýva starých rodičov na školskú svätú omšu pri príležitosti ukončenia Mesiaca úcty k starším. Svätá omša sa uskutoční v stredu 6. novembra 2019 o 7:00 h (ráno) vo farskom kostole. Po svätej omši je pripravená prezentácia spoločných aktivít žiakov so starými rodičmi.

5. Odchod autobusu do Nitry na muzikál Povolanie pápež bude v stredu 6.11.2019 o 16:30 h s parkoviska ZŠ sv. Ladislava.

6. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na koncerty Jana Jiraského z Brna v utorok 12. novembra a Dámskeho salónneho orchestra z Bratislavy vo štvrtok 14. novembra. Podrobnosti nájdete na nástenke.

7. Oznamujeme birmovancom, že v piatok 8.11.2019 o 17.00 h bude ich stretnutie vo farskom kostole.

8. Ďakujeme všetkým brigádnikom, ktorý sa zúčastnili: maľovania na fare, kopania farskej záhrady a vysádzania ozdobných kruhov pred kostolom. Zároveň ďakujeme sponzorom, ktorí venovali materiál na maľovanie a rastliny na vysádzanie. Taktiež ďakujeme za milodar na kostol 150 € a za milodary na kvety. Pán Boh zaplať.

9. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe †Michala Múčku. Modlime sa zaňho a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

10. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00