Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


FARSKÉ OZNAMY 27.10.2019

26. October 2019
 1. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h okrem stredy, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 18:00 h.
 2. Zbierka na misie z minulej nedele činila spolu 1037 €. Z toho Topoľčany 702 €, Tovarníky 179 € Malé Bedzany 156 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. Na budúcu nedeľu (3. novembra) bude zbierka na pokračovanie prác v jednotlivých kostoloch.
 3. Dnes po svätých omšiach kúpou sviečky podporíte zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti, a tým aj projekty pomoci Fóra života. Malá sviečka stojí 1 EUR, veľká v skle 4 EUR. Fórum života Vám ďakuje za podporu.
 4. Malé Bedzany: Pred sviatkom Všetkých svätých budeme spovedať v Malých Bedzanoch v utorok (29.10.2019) od 16:30 h. Táto spoveď je zároveň prvopiatková. Po spovedi bude svätá omša.
 5. Topoľčany: Pred sviatkom Všetkých svätých budeme spovedať vo farskom chráme pol hodinu pred večernou sv. omšou. Táto spoveď je zároveň prvopiatková.
 6. Tovarníky: Pred sviatkom Všetkých svätých budeme spovedať v Tovarníkoch vo štvrtok (31.10.2019) o 16:00 h. Táto spoveď je zároveň prvopiatková.
 7. Na sviatok Všetkých svätých, čiže v piatok 1.11.2019 bude dušičková pobožnosť: na Starom cintoríne o 14:30 h, na Novom cintoríne o 16:00 h.
 8. Malé Bedzany: Dušičková pobožnosť v Malých Bedzanoch bude v sobotu 2.11.2019 po sv. omši o 7:30 h.
 1. Tovarníky: Dušičková pobožnosť v Tovarníkoch bude v sobotu 2.11.2019 po sv. omši o 9:00 h, ktorá bude v Domu smútku na cintoríne.
 1. Pripomíname všetkým veriacim, že v deň spomienky na všetkých verných zosnulých možno získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky: navštíviť kostol, alebo kaplnku, modlitba Otčenáš, Verím v Boha a tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie, a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.
 1. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Takisto ten veriaci, ktorý v dňoch od 1. do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. I tu platia spomenuté podmienky.
 1. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe Boženu Kollárovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00