Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 13.10.2019

15. October 2019
  1. Dnes o 17:00 h bude večeradlo a následne svätá omša. Po svätej omši bude posledný fatimský sprievod v tomto roku. V modlitbe večeradla nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a nabudúce (v stredu 13. novembra) sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa.

  1. V piatok (18. októbra) pozývame prvoprijímajúce deti so starými rodičmi (v rámci mesiaca úcty k starším). O 17:15 h posvätíme deťom ružence a následne sa pomodlíme modlitbu posvätného ruženca v spojení s celým svetom – „Milión detí sa modlí ruženec“ za jednotu a pokoj vo svete.

  1. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. Na budúcu nedeľu (20. októbra), nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.

  1. Prosíme mládež, ktorá už pristúpila k sviatosti birmovania, a je ochotná pomôcť pri birmovaneckých stretkách, aby sa prihlásila u pátra Roberta.

  1. Otcovia pavlíni, spoločenstvo modlitieb matiek a otcov pozývajú na Duchovnú obnovu rodín, ktorá bude 29. novembra až 1. decembra 2019 v Horskom hoteli Lomy – Horná ves.

  1. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe Brigitu Božikovú a Paulinu Gogovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

  1. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00