Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské Oznamy 6.10.2019

11. October 2019
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu, a následne bude modlitba svätého ruženca a o 16:30 budú slávnostné vešpery.
  • Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 18:00 h.
  • Každý pondelok o 17:00 h bude vyložená sviatosť oltárna a o 17:25 h sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa sa budú modliť ruženec za kňazské a rehoľné povolania.
  • Na budúcu nedeľu októbra bude o 17:00 h Večeradlo a následne svätá omša. Po svätej omši bude posledný fatimský sprievod v tomto roku. V modlitbe večeradla nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a nabudúce (v stredu 13. novembra) sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa.
  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na Organový koncert, ktorý bude v nedeľu 13. októbra o 15:30 h v Kostole Nanebovzatia Panny Márie.
  • Divadlo Andreja Bagara v Nitre ponúka Muzikál o svätom Jánovi Pavlovi II pod názvom POVOLANIE PÁPEŽ. Pre zistenie záujmu o miesto v autobuse na toto predstavenie, ktoré bude 6.11.2019 (v stredu) o 18.30 h. je potrebné prihlásiť sa v sakristii do piatku 10. októbra. Cena predstavenia je 20 €.
  • Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00