Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy 29.9.2019

28. September 2019

1. Dnes je v našom farskom kostole celodenná farská poklona pred Sviatosťou Oltárnou. Program je na nástenke.

2. Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Nitra vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy sv. Ladislava. Podrobnosti sú na nástenke.

3. V utorok začíname mesiac, ktorý je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 18:00 h.

4. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 3. októbra od 16:00 h a v Malých Bedzanoch v piatok 4. októbra od 16:00 h a vo farskom kostole pól hodinu pred každou sv. omšou.

5. V stredu 2. októbra pri večernej svätej omši bude prijatie nových členov do Bratstva Anjelov strážnych. Noví členovia sa môžu zapísať u pátra Miroslava. Z príležitosti sviatku Anjelov strážnych sa po večernej svätej omši v stredu 2. októbra uskutoční na fare stretnutie všetkých členov Bratstva. Srdečne pozývame.

6. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na Otvárací koncert 26. ročníka Topoľčianskej hudobnej jesene. Koncert sa koná v stredu 2. októbra o 18:00 h v Spoločenskom dome. Podrobnosti sú na nástenke.

7. Odchod autobusu na púť Ružencového bratstva do Šaštína bude sobotu 5. októbra o 6:00 h z parkoviska pri Základnej škole sv. Ladislava. Cestou späť navštívime Trnavu. Sú ešte voľné miesta.

8. Topoľčany: Z dôvodu konania púte v sobotu 5. októbra ranná svätá omša o 7:00 h nebude.

9. Na budúcu nedeľu (6. októbra) bude farská ofera na práce spojené s obnovou našich kostolov.

10. Tovarníky: od tohto týždňa sväté omše vo štvrtok budú o 17:00 h.

11. Každý piatok pozývame na biblické katechézy, ktoré budú pri večernej sv. omši.

12. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00