Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy 22.9.2019

22. September 2019
  • V pondelok Septembra pred svätou omšou o 18:00 h začneme deviatnik k svätým anjelom strážnym.  Z príležitosti sviatku Anjelov strážnych sa v po svätej omši 2. októbra uskutoční na fare stretnutie všetkých členov Bratstva.
  • Tí, ktorí by sa chceli stať členmi Bratstva Anjelov strážnych, môžu sa počas tohto týždňa zapísať na fare.
  • V sobotu 5. októbra sa uskutoční púť Ružencového bratstva do Šaštína. Cestou späť navštívime
  • Vo štvrtok 26. septembra o 21:00 h pozývame všetkých na pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola. Pol hodiny pred Apelom (20:30 h) bude svätá omša za povolania do rádu pavlínov.
  • Na budúcu nedeľu 29. septembra, pripadá v našej farnosti celodenná poklona pred Oltárnou sviatosťou. Podrobný program je na plagáte. Všetkých srdečne pozývame.
  • Nasledujúci piatok, sobotu a v nedeľu (27.-29. septembra) sa po večernej svätej omši v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch uskutoční Trojdnie modlitieb matiek.
  • Na budúcu nedeľu, 29. septembra, bude zbierka na kňazsky seminár v Nitre.
  • V uplynulých dňoch Pán Boh povolal k sebe : Karola Halu a Alžbetu Haninovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
  • Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00