Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy 15.9.2019

17. September 2019
  1. Z príležitosti každého prvého piatku v mesiac navštevujeme chorých. Chorých môžete nahlásiť na fare.
  2. Na budúcu nedeľu 22. septembra na svätej omši o 7:30 h v Malých Bedzanoch a o 9:00 h vo farskom chráme a v Tovarníkoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu. Kto chce prispieť k výzdobe plodmi svojej záhradky či poľa, môže ich priniesť na faru.
  3. Jesenné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu v piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom jen poďakovanie za úrodu.
  4. V uplynulých dňoch Pán Boh povolal k sebe : Mária Kňazovická, Milan Fabrici a Michal Kuna. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
  5. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00