Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy 08.09.2019

9. September 2019
  1. V piatok (13. septembra) o 17:00 h bude Večeradlo. Po svätej omši bude sprievod so sochou Panny Márie Fatimskej po najbližších uliciach. V modlitbe Večeradla nás budú sprevádzať farníci z Tovarník a nabudúce (v nedeľu októbra) Ružencové bratstvo. 
  1. Z príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža, v sobotu septembra bude na Kalvárii o 20:00 h Krížová cesta. Všetkých srdečne pozývame.
  1. Odchod autobusu na pútnický zájazd do Šaštína bude na budúcu nedeľu 15. septembra o 6:00 h z parkoviska pri Základnej škole sv. Ladislava. Po oslavách v Šaštíne pôjdeme navštíviť veľkomoravské hradisko a múzeum pri Mikulčiciach. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Sú ešte voľné miesta. 
  1. Tovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 15. Septembra o 10:00 h. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.

Štvrtok 12.09.2019

19:00 h – Svätá omša a poklona

Piatok 13.09.2019 Farský kostol

17:00 h – Večeradlo

18:00 h – Svätá omša a mariánsky sprievod

Sobota 14.09.2019

10:00 h – Svätá omša a pobožnosť hodiniek o Panne Márii

20:00 h – Krížová cesta na Kalvárii  

Nedeľa 15.09.2019

10:00 h – Slávnostná svätá omša

Hlavný celebrant vdp. Marián Dragúň, rektor seminára v Nitre  

  1. Záujemcovia z detí a mládeže, ktorí nechodia na našu cirkevnú školu sv. Ladislava a chcú pristúpiť k prvému sv. prijímaniu alebo birmovke v našej farnosti, nech sa prihlásia u pátra Róberta.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00