Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy 1.9.2019

1. September 2019
  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. O 16:30 h budú slávnostné vešpery. Srdečne všetkých pozývame. 
  1. Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava oznamuje všetkým žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční v pondelok 2. septembra o 8:00 h v átriu školy. Svätá omša za účasti detí a učiteľov z príležitosti začiatku školského roka Veni Sancte bude o 9:00 h vo farskom kostole. 
  1. V pondelok (2. septembra) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac október, november a december 2019. 
  1. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 h, vo farskom kostole pól hodiny pred každou sv. omšou. 
  1. V nedeľu 8. septembra nás čaká tradičná púť k Panne Márii Topoľčianskej. V tento deň bude slávnostná svätá omša v Malých Bedzanoch o 7:30 h, v Tovarníkoch o 9:00 h a v našom farskom kostole len o 8:00 h. O 9:00 h sa uskutoční sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Topoľčianskej. (Svätá omša o 9:00 h a o 10:30 h vo farskom chráme nebude). 
  1. Malé Bedzany: Hodová slávnosť v Malých Bedzanoch bude v nedeľu 8. septembra. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.

Štvrtok 05.09.2019

16:30 h – Svätá omša. Mariánska pobožnosť

Piatok 06.09.2019

16.00 h – Sv. spoveď.

16:30 h – Svätá omša.

21:00 h Pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii v Topoľčanoch.

Sobota 07.09.2019

10:00 h – Svätá omša. Mariánsky sprievod po najbližších uliciach.

Nedeľa 08.09.2019

7:30 h – Svätá omša.   

  1. Na slávnosť Panny Márie Sedembolestnej ako po minulé roky organizujeme púť do Šaštína. 
  1. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00