Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 25.8.2019

24. August 2019
 1. Zajtra (v pondelok 26. augusta) na sviatok Panny Márie Čenstochovskej o
  21:00 h bude Apel Jasnohorský. Pol hodiny pred Apelom bude svätá omša za povolania do Rádu pavlínov.
 2. Vo štvrtok 29. augusta bude štátny sviatok, preto v tento deň bude svätá
  omša vo farskom chráme a v Tovarníkoch slúžená o 9:00 h.
 3. Farská ofera na budúcu nedeľu (1. septembra) bude určená na pokračovanie prác v jednotlivých kostoloch farnosti.
 4. Milodary na farský kostol: 100 €. Milodarcom vyslovujeme „Pán Boh
  zaplať“.
 5. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe : Mária Ďuračková a Milan
  Bartek. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech
  odpočívajú v pokoji. Amen.
 6. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás!
  Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00