Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 18.8.2019

17. August 2019

Tak, ako minulé roky, aj tento rok organizujeme dve púte do Šaštína. Prvá púť bude na sviatok Sedembolestnej Panny Márie (15.9.), po nej navštívime Mikulčice (ČR).  Druhá púť bude na stretnutie Ružencového bratstva (5.10.) a po nej navštívime Trnavu. Zapísať sa môžete v sakristii.

 

 1. Milodary na farský kostol: 100 €. Milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 

 1. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe : Zora Recká Valková a Milan Adlt. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 

 1. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!
  18.08.2019 DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
  Malé Bedzany   7:30 h + Viktor, Anna, Daniela, Kamil, Tibor
  Tovarníky   9:00 h + Veronika, Marián a rodičia z oboch strán, Irenka, Jozef, Ján, Pavlína
  Farský kostol   9:00 h + rodičia Elena a Tomáš a starí rodičia z oboch strán
  Farský kostol 10:30 h + Milan (pohrebný úmysel)
  19.08.2019 PONDELOK 20. týždňa v Cezročnom období     
  Farský kostol 18:00 h + rodičia Anna, Ondrej, Oľga, Štefan a starí rodičia z oboch strán
  20.08.2019 UTOROK – sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka     
  Farský kostol 18:00 h + Svätopluk
  21.08.2019 STREDA – sv. Pia X., pápeža, spomienka     
  Farský kostol 07:00 h Ľudmila a Ján
  22.08.2019 ŠTVRTOK – Panny Márie Kráľovnej, spomienka     
  Farský kostol 18:00 h + Eva
  Tovarníky 19:00 h + Michal, rodičia a bratia
  23.08.2019 PIATOK 20. týždňa v Cezročnom období    
  Malé Bedzany 16:30 h
  Farský kostol 18:00 h + Lýdia
  24.08.2019 SOBOTA – sv. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA, sviatok     
  Farský kostol 07:00 h + Pavol, Emília a synovia
  Farský kostol 18:00 h + Vladimír, Ľudovít, Jozef, Katarína a Štefan
  25.08.2019 DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
  Malé Bedzany   7:30 h
  Tovarníky   9:00 h + z rodiny
  Farský kostol   9:00 h za Božiu pomoc pre Samuela, Luciu, Broňu a Gabriela
  Farský kostol 10:30 h + Mária

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00