Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 11.8.2019

17. August 2019
  1. V utorok 13. augusta bude o 17:00 h Večeradlo a o 18:00 h svätá omša. Po svätej omši sa uskutoční mariánsky sprievod. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať farníci z Malých Bedzian a nabudúce (v piatok 13. septembra) farníci z Tovarník.

 

  1. Vo štvrtok  (15. augusta) pripadá prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie.

Sväté omše v našej farnosti budú:

Farský kostol      7:00 h a 18:00 h.

Malé Bedzany   16:30 h

Tovarníky         19:00 h

 

  1. Topoľčianska nemocnica v tomto čase prechádza rozsiahlou modernizáciou. Z tohto dôvodu bude doterajšia nemocničná kaplnka prebudovaná na Jednotku intenzívnej starostlivosti, nakoľko sa tieto priestory nachádzajú v tesnej blízkosti operačných sál. Posledné sv. omše v tejto doterajšej kaplnke budú v sobotu 17.8. o 18.00 hod. a v nedeľu 18.8. o 10.30 hod. Od pondelka 19.8. sa začne kaplnka vypratávať a sv. omše v nemocnici až do zriadenia novej nemocničnej kaplnky nebudú bývať. Na vybudovaní novej kaplnky sa intenzívne pracuje a predpokladá sa, že niekedy v septembri 2019 by mohla byť k dispozícii i s obnovou sv. omší. Vedeniu nemocnice ďakujeme za ústretovosť i nové priestory a vám drahí veriaci za pochopenie a trpezlivosť.

 

Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00