Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


1. Od 1. augusta 2019 novým farárom bude páter Róbert Kurowidzki. V pastoračnej službe a vo všetkých záležitostiach pri vedení farnosti mu prajeme hojné požehnanie.

2. Tak isto od 1. augusta 2019 v našej farnosti začína svoje pôsobenie páter Miroslav Hruška, ktorému tiež vyprosujeme hojne požehnanie.

3. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci august. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 1. augusta od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok 2. augusta od 16:00 h.

4. Na budúcu nedeľu (4. augusta) bude farská ofera.

5. Pomodlíme sa za zosnulých: †Jozefa a Ľudovíta. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00