Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. Srdečne ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí pripravili  detský kresťanský tábor v rekreačnom zariadení Homôľka: pani riaditeľke Art. Mgr. Dominike Balkovej, pánovi doktorovi Viliamovi Laudonovi, mládeži pod vedením Matúša Režného a všetkým, ktorí sprevádzali tábor modlitbami.  Pán Boh nech všetkých odmení hojným požehnaním za toto dielo.

 

  1. V piatok 26.07.2019, na vigíliu slávnosti sv. Gorazda patróna farnosti a spolupatróna kostola bude tento program:

17:30 h Ruženec,

18:00 h Svätá omša a poklona,

21:00 h – 22:00 h Apel Jasnohorský a Mariánska kytica z rôznych pobožností k Panne Márii.

 

  1. V sobotu 27.07.2019 na slávnosť sv. Gorazda bude tento program:

6:45 h Malé hodinky k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie,

7:00 h Svätá omša.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00