Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. V sobotu 13. júla boli ukončené práce montáže mozaiky. Mozaiku zaprojektoval a vykonal páter Kamil Dráb, redemptorista východného obradu zo Starej Ľubovne. V realizácii diela mu pomáhalo sedem osôb, hlavne študenti.

    Ďakujeme aj všetkým farníkom, ktorí k tomuto dielu prispeli: za požičanie a prevezenie lešenia, mužom ktorí stavali a rozoberali lešenie, za ubytovanie, občerstvenie, za upratovanie, tým ktorí prispeli na pohostenie a všetkým ostatným.
     

    Pán Boh nech ich odmení hojným požehnaním za toto dielo. 

  2. V nedeľu 28. júla sa počas svätej omše o 9:00 h rozlúčime s doterajším farárom, pátrom Wieslawom, ktorý končí svoju pastoračnú službu v našej farnosti a odchádza do Trnavy. Od 1. augusta 2019 novým farárom bude páter Róbert a kaplánom páter Miroslav Hruška zo Šaštína.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00