Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. Dnes (v nedeľu 7. júla) je prvá nedeľa v mesiaci júl. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h. O 17:00 h budú vešpery. 
  1. Pokračujú práce spojené s mozaikou vo farskom kostole. Z tohto dôvodu sväté omše vo farskom kostole od pondelka do piatku budú slúžené iba o 7:00 h ráno. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na pohostenie. 
  1. Odchod detí do tábora bude v sobotu 13. júla o 13:00 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava. Ďakujeme za modlitby na tento úmysel a aj za drobné pozornosti na ceny pre deti.
  1. V sobotu 13. júla bude o 17:00 h Večeradlo a po svätej omši fatimský sprievod. V modlitbe Večeradla nás budú sprevádzať otcovia a nabudúce, v utorok 13. augusta, farníci z Malých Bedzian. 
  1. Minulý týždeň bol zrealizovaný projekt krstiteľnice do farského kostola. Socha Fatimskej Panny Márie bola osadená na mramorovom stĺpe a za sochou bolo inštalované mramorové pozadie. Všetko je dar Bohu známej rodiny, ktorej vďačne prajeme hojné požehnanie. 
  1. Minulý týždeň bol dokončený projekt zateplenia kostola, na základe ktorého sme dostali stavebné povolenie. O termíne realizácii prác budeme informovať neskôr.
  1. Minulý týždeň bolo opravené zariadenie na premietanie piesní. Závada bola spôsobená poškodením kábla a v dôsledku toho došlo aj k skratu samotného zariadenia. Do budúcna, prosíme, nevstupovať do priestoru medzi organom a zábradlím na chóruse. 
  1. Topoľčany: Dnes v nedeľu (7. júla) je farská ofera na zateplenie farského kostola.

Tovarníky:  Dnes v nedeľu (7. júla) je farská ofera na obnovu oplotenia.

Malé Bedzany: Dnes v nedeľu (7. júla) je farská ofera určená na práce spojené s obnovou nášho kostola.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00