Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. V pondelok 1. júla začínajú práce spojené z mozaikou vo farskom kostole. Z tohto dôvodu sväté omše vo farskom kostole od pondelka do piatku budú slúžené iba o 7:00 h ráno. V sobotu a nedeľu sväté omše budú slúžené ako obvykle.
  1. V piatok 5. júla je slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Sväté omše v našej farnosti budú slúžené s týmito zmenami:

Farský kostol    7:00 h.,

Malé Bedzany   7:30 h.,

Tovarníky         9:00 h, 10:30 h.

Úmysel vo farskom kostole z 9:00 h bude slúžený o  7:00 h a svätá omša s úmyslom o 10:30 h bude slúžená ako dodatočná v kostole v Tovarníkoch (o 10:30 h). Za pochopenie ďakujeme. 

  1. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 4. júla od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok 5. júla od 7:00 h. 
  1. Ďakujeme všetkým, ktorí upratujú a zdobia farský kostol, filiálne kostoly v Tovarníkoch a Malých Bedzanoch. Pán Boh zaplať.
  1. Topoľčany: Na budúcu nedeľu (7. júla) bude farská ofera na zateplenie farského kostola.

Tovarníky:  Na budúcu nedeľu (7. júla) bude farská ofera na obnovu oplotenia.

Malé Bedzany: Na budúcu nedeľu (7. júla) bude farská ofera určená na práce spojené s obnovou nášho kostola.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00