Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


1. Dnes (v nedeľu 23. júna) sú oslavy Božieho Tela vo filiálnych kostoloch. V Malých Bedzanoch po sv. omši o 7:30 h a v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h.

2. V stredu 26. februára o 21:00 h pozývame všetkých na pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola. Svätá omša pred Apelom (20:30 h) tento krát nebude.

3. Na štvrtok 27. júna pripadá slávnosť sv. Ladislava, spolupatróna nášho farského kostola a patróna našej cirkevnej školy. Eucharistii bude predsedať pavlínsky novokňaz, páter Juraj Tirpák. K záveru svätej omše udelí novokňazské požehnanie. Po večernej svätej omši, ktorá začína o 18:00 h., pozývame všetkých farníkov z Topoľčian, z Tovarník a Malých Bedzian na guláš na školskom dvore.

4. Svätá omša pre deti a učiteľov na poďakovanie za školský rok 2018/2019 bude o 8:15 h. Po svätej omši bude slávnostné prenesenie sochy sv. Ladislava do školskej kaplnky.

5. Na sobotu 29. júna pripadá prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. Sväté omše budú:
Malé Bedzany 7:30 h.,
Tovarníky 9:00 h.,
farský chrám 9:00 h., 10:30 h a o 18:00 h.
V tento deň bude zbierka „halier sv. Petra“.

6. Pomodlíme sa za +Danku a +Františka. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00