Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. Dnes (2. júna) na prvú nedeľu v mesiaci bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h. O 17:00 h budú Vešpery. 
  1. V pondelok 3. júna po svätej omši o 18:00 h budeme zapisovať úmysly na mesiac júl, august a september. 
  1. V utorok 4. júna o 18:45 h (po svätej omši) bude organizačné stretnutie a zápis kandidátov na birmovanie. 
  1. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci jún. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 6. júna od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok 7. júna od 16:00 h. 
  1. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa od soboty 1. júna denne budeme modliť Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. 
  1. Na budúcu nedeľu (9. júna) pripadá slávnosť Zoslanie Ducha Svätého. Na tuto slávnosť sa pripravujeme deviatnikom. Z tejto príležitosti, bude na vigíliu slávnosti, v sobotu 8. júna o 20:00 h svätá omša s rozšírenou bohoslužbou slova. Všetkých srdečne pozývame. V tento deň (v sobotu 8. júna) ranná svätá omša nebude. 
  1. Sú ešte voľné miesta na Letní kresťanský tábor v zariadení Chata Homôlka v čase od soboty 13. júla do soboty 20. júla 2019. Podrobnosti sú na prihláške. 
  1. Z bezpečnostných dôvodov na 6 okien z zadnej časti kostola sme namontovali mreže. Mreže a vykonanie prác sú milodarom. Milodarcom ďakujeme. 
  1. Tak isto z bezpečnostných dôvodov mame v našom farskom kostole nainštalovaný kamerový systém a bezpečnostné zariadenie. 
  1. Topoľčany: Dnes (v nedeľu júna) je farská ofera na zateplenie farského kostola.

Tovarníky:  Dnes (v nedeľu 2. júna) je farská ofera na obnovu oplotenia.

Malé Bedzany: Dnes (v nedeľu 2. júna)  je farská ofera určená na práce spojené s obnovou nášho kostola.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00