Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. Dnes (v nedeľu 26. mája) na Eucharistii o 10:30 h bude I. sväté prijímanie. 
  1. Týždeň po I. svätom prijímaní sa volá Bielym týždňom. Prvoprijímajúce deti pozývame v tomto týždni každý deň na svätú omšu. 
  1. Dnes (v nedeľu 26. mája) o 21:00 h pozývame všetkých na pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola. (dodatočná svätá omša pred Apelom nebude). Loretánske litánie sa pomodlíme po Apele. 
  1. V pondelok po svätej omši vo farskom kostole bude Eucharistická poklona. Srdečne pozývame. 
  1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari Vás pozýva na Koncert súboru „Trio Aquarelle“ z Rakúska v zložení klavír, violončelo a spev. Koncert bude v pondelok 27. mája o 18:00 h v Koncertnej sále  Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého. 
  1. V piatok 31. mája májová pobožnosť bude spoločná pre celú farnosť v kostole v Malých Bedzanoch. Májová pobožnosť začne o 20:00 h a následne bude svätá omša. (Svätá omša o 16:00 h v Malých Bedzanoch nebude.) Dopraviť sa treba samostatne. 
  1. Tento týždeň na štvrtok (30. mája) pripadá prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Eucharistia z vigílie bude slávená vo farskom chráme v stredu (29. mája) o 18:00 h.

V deň slávnosti, vo štvrtok (30. mája) sväté omše budú slúžené:

farský chrám: o 7:00 h a o 18:00 h.,

Malé Bedzany o 16:30 h.,

Tovarníky o 19:00 h. 

  1. V piatok 31. mája začneme deviatnik pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. 
  1. Topoľčany: Na budúcu nedeľu (2. júna) bude farská ofera na zateplenie farského kostola.

Tovarníky:  Na budúcu nedeľu (2. júna) bude farská ofera na obnovu oplotenia.

Malé Bedzany: Na budúcu nedeľu (2. júna) bude farská ofera určená na práce spojené s obnovou nášho kostola.

  1. Pomodlíme sa za zosnulú: †Hermínu. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00