Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


1. Dnes v nedeľu (19. mája) májová pobožnosť bude o 17:00 h pri kaplnke Panny Márie Bolestnej, na ulici Václavskej (medzi Svätoplukovou a Mojmírovou). Všetkých srdečne pozývame.

2. V utorok (21. mája) začíname s nácvikom detí na I. sväté prijímanie. Pozývame aj rodičov prvoprijímajúcich detí.

3. Modlitba svätého ruženca vo farskom chráme v utorok (21. mája) a v piatok (24. mája) z dôvodu nácviku detí, bude súkromná.

4. V stredu (22. mája) májová pobožnosť bude spoločná pre celú farnosť v kostole v Tovarníkoch. Májová pobožnosť začne o 18:00 h a následne bude svätá omša. Dopraviť sa treba samostatne.

5. Spoveď pre deti k I. svätému prijímaniu a ich rodiny bude v sobotu (25. mája) od 9:00 h.

6. Na budúcu nedeľu (26. mája) na Eucharistii o 10:30 h bude I. sväté prijímanie. Prosíme veriacich, ktorí nemajú účasť na tejto slávnosti, aby sa zúčastnili svätej omše o 9:00 h alebo v sobotu o 18:00 h.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00