Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. Hodová slávnosť v našej farnosti je dnes (v nedeľu 12. mája). Slávnostnú sv. omšu o 10:30 h, bude slúžiť páter Martin Lehončák OSPPE, provinciál.

  1. V pondelok 13. mája bude o 17:00 h Večeradlo, v modlitbách nás budú sprevádzať matky. Po svätej omši bude fatimský sprievod s májovou pobožnosťou.

  1. V stredu 15. mája o 18:00 h pozývame na májovú pobožnosť na Mechovičku. Po májovej pobožnosti bude svätá omša.

  1. Z dôvodu maľovania farského kostola, od pondelka 13. mája sväté omše budú slúžené v škole.

  1. Centrum voľného času, pri Základnej škole sv. Ladislava v spolupráci s našou farnosťou a najmä s mládežou z farnosti, organizuje Letní kresťanský tábor v zariadení Chata Homôlka v čase od soboty 13. júla do soboty 20. júla 2019. Podrobnosti sú na prihláške.

  1. ZŠ sv. Ladislava srdečne ďakuje rodičom za pomoc pri úprave areálu  školy počas jarnej brigády.

  1. Program detí ZŠ sv. Ladislava ku dňu matiek sa pre nepriazeň počasia presúva na 20. mája do kinosály spoločenského domu. Ďakujem.

  1. Dnes (12. mája) je nedeľa Dobrého pastiera, preto ako po minulé roky je zbierka na diecézny seminár v Nitre.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00