Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. Dnes (5. mája) na prvú nedeľu v mesiaci bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h. O 17:00 h budú Vešpery. 
  1. V stredu 8. mája je štátny sviatok, preto svätá omša bude slúžená o 9:00 h (ranná nebude). 
  1. Na budúcu nedeľu (12. mája) v našej farnosti budú hody, na ktoré sa pripravíme týmto programom:

Štvrtok 9.05.2019

17:50 h – Májová pobožnosť

18:00 h – Svätá omša, poklona pred Oltárnou sviatosťou

Piatok 10.05.2019

17:50 h – Májová pobožnosť

18:00 h – Svätá omša

21:00 h – Pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii

Sobota 11.05.2019

  6:45 h – Malé hodinky

  7:00 h – Svätá omša

  Májová pobožnosť

18:00 h – Svätá omša

  Akatist

Nedeľa 12.05.2019

  8:50 h – Májová pobožnosť

  9:00 h – Svätá omša

10:30 h – Slávnostná svätá omša, celebrant páter Martin Lehončák, provinciál  

Pondelok 13.05.2019

17:00 h – Večeradlo

18:00 h – Svätá omša, sprievod – Májová pobožnosť 

  1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na koncert súboru Ensemble Theasaurus Musicum v zložení lutna, flauta a spev. Koncert bude vo štvrtok 9. mája o 18:00 h v Evanjelickom kostole. 
  1. Loretánske litánie sa budeme modliť 10 min. pred večernou svätou omšou, okrem soboty, kedy táto pobožnosť bude pred rannou svätou omšou. 
  1. V pondelok 6. mája počas svätej omši o 18:00 h bude duchovná obnova pre rodičov prvoprijímajúcich detí. Po svätej omši bude krátke organizačné stretnutie. 
  1. Topoľčany: Dnes (v nedeľu mája) bude farská ofera na maľovanie a na zateplenie farského kostola.

Tovarníky:  Dnes (v nedeľu 5. mája) bude farská ofera na obnovu oplotenia.

Malé Bedzany: Dnes (v nedeľu 5. mája) bude farská ofera určená na práce spojené s obnovou nášho kostola. 

  1. mája je nedeľa Dobrého pastiera, preto ako po minulé roky je zbierka na diecézny seminár v Nitre. 
  1. Pomodlíme sa za zosnulú: †Editu. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00