Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. Dnes (v nedeľu apríla) bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 15:00*h na záver novény k Božiemu Milosrdenstvu. Pred svätou omšou bude Korunka k Božiemu milosrdenstvu. 
  1. Odchod pútnikov do Talianska bude zajtra, v pondelok 29. apríla o 5:00 h ráno z parkoviska pri Základnej škole sv. Ladislava. 
  1. V stredu 1. mája je štátny sviatok, preto svätá omša bude slúžená o 9:00 h (ranná o 7:00 h nebude). 
  1. V stredu 1. mája začíname mesiac zasvätený Panne Márii. Loretánske litánie sa budeme modliť 10 min. pred večernou svätou omšou, okrem soboty, kedy táto pobožnosť bude pred rannou svätou omšou. 
  1. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 2. mája od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok 3. mája od 16:00 h a vo farskom kostole pol hodiny pred svätou omšou. 
  1. Topoľčany: Na budúcu nedeľu (5. mája) bude farská ofera na maľovanie a na zateplenie farského kostola.

Tovarníky:  Na budúcu nedeľu (5. mája) bude farská ofera na obnovu oplotenia.

Malé Bedzany: Na budúcu nedeľu (5. mája) bude farská ofera určená na práce spojené s obnovou nášho kostola. 

Pomodlíme sa za zosnulých: †Jozefínu, †Silviu, †Milana, †Františka. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00