Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 21.4.2019

23. April 2019

  1. Požehnané Veľkonočné sviatky vám s celého srdca prajú otcovia pavlíni!

  1. Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa vo farskom a aj vo filiálnych kostoloch postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb, kostolníkom, organistom, spevákom, mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania, lektorom, miništrantom a taktiež tým, ktorí upratovali, pripravili dekorácie a zdobili kostoly, ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom.

  1. Dnes (v nedeľu 21. apríla) o 15:00 h bude pokračovať novéna k Božiemu Milosrdenstvu. Táto novéna na Veľkonočný pondelok bude po svätej omši o 9:00 h a od utorka bude vždy po svätej omši.

  1. Veľkonočný pondelok – 22. apríla

7:30 h sv. omša – Malé Bedzany

9:00 h sv. omša – Tovarníky

9:00 h sv. omša – Farský kostol

  1. Na budúcu nedeľu (28. apríla) bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 15:00*h na záver novény k Božiemu Milosrdenstvu.

  1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na koncert husľového virtuóza Jindřicha Pazderu s klavírnym sprievodom Václava Máchu. Koncert bude vo štvrtok 25. apríla o 18:00 h v Koncertnej sále Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša (na Gagarinovej ulici.)

  1. Apel Jasnohorský tento týždeň nebude.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00